Een groot deel van Hans’ verzameling bestaat uit archeologische vondsten.