Waarom De Hoekse Schatkist?

Hoek van Holland heeft veel objecten (voorwerpen) met herinneringen aan het rijke Hoekse verleden. Deze liggen verspreid over het dorp. In musea, verzamelingen  en archieven. De Hoekse Schatkist brengt die objecten digitaal weer bij elkaar. Aan elk object kleven verhalen. Het is zonde als die verloren gaan. Daarom stoppen we ze in een schatkist, samen […]

Is De Hoekse Schatkist bruikbaar voor het onderwijs?

Zeker! Leerlingen uit het basisonderwijs kunnen er veel plezier van hebben voor spreekbeurten of werkstukken over de geschiedenis van Hoek van Holland. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs vinden er materiaal voor profielwerkstukken.

Wie werken er mee aan De Hoekse Schatkist?

Klik daarvoor in het menu (rechtsboven) op Met dank aan. Je ziet dan een lijst met meer dan 30 namen.

Hoe wordt De Hoekse Schatkist gefinancierd?

De Hoekse Schatkist draait hoofdzakelijk op vrijwilligers. Mensen die het fijn vinden om een op een creative manier mee te werken aan het behoud van het Hoekse erfgoed. Maar De Hoekse Schatkist is een professionele website en dat vraagt ook om enkele vaardigheden die de initiatiefnemers niet zelf in huis hebben. Daarvoor schakelen ze ook […]

Kan mijn verhaal ook bij een object geplaatst worden?

Ja, graag zelfs! We hebben juist behoefte aan jouw verhaal.  Stuur een mail naar info@dehoekseschatkist.nl, of bel met Piet van der Leer (0653187068) of Ed van Berkel (0174 385298).